Privacyverklaring Natural Flow Coaching

Privacy – en cookieverklaring Natural Flow Coaching

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring geldt als je mijn website https://www.naturalflowcoaching.nl bezoekt en/of deelneemt aan een van mijn coachtrajecten, trainingen of acties.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op via marije@naturalflowcoaching.nl.

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’.

Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de eenmanszaak Natural Flow Coaching bedoeld.

Artikel 1 Doeleinden en gegevens

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

a. Versturen van nieuwsbrieven

Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt opgegeven, dan ontvang je regelmatig een e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief.

b. Gedrag en bezoekgegevens website

Op https://www.naturalflowcoaching.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw bezoekgegevens meestuurt, dan worden deze opgenomen in de statistieken van mijn website. Ik kan dan bijvoorbeeld zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt en welke pagina’s populair zijn. Deze gegevens zijn nooit herleidbaar naar individuele bezoekers.

c. Verslaglegging coachsessies

Ik maak van elke coachsessie een beknopt verslag. Dit doe ik zodat ik de rode draad kan volgen gedurende het coachtraject, elk gesprek goed kan voorbereiden en in de volgende sessie terug kan komen op belangrijke punten. De verslagen beschouw en behandel ik strikt vertrouwelijk. Dit geldt ook als jouw coachtraject wordt vergoed door je werkgever.

Deze verslagen worden opgeslagen op de harde schijf van mijn computer en zijn niet voor derden toegankelijk.

d. Overige doeleinden

Ik gebruik jouw e-mailadres, adresgegevens en/of naam om offertes en/of facturen te sturen en om mijn boekhouding bij te houden. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Artikel 2 Derden

Het kan voorkomen dat ik je gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ik jouw gegevens moet delen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.

Wanneer je klant bent van Natural Flow Coaching dan heeft de boekhouder en mijn virtueel assistent inzicht in jouw persoonsgegevens zodat ze in opdracht van mij taken kunnen uitvoeren om jou zo goed mogelijk te helpen.

Artikel 3 Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en/of deze laten aanpassen of verwijderen. Je kunt me dit verzoeken via marije@naturalflowcoaching.nl. Je krijgt dan zo snel mogelijk een reactie. Ik check wel eerst of het verzoek echt van jou komt.

Artikel 4 Cookies

Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je mijn site bezoekt.
De volgende cookies plaatst mijn website:

a. Cookie voor Google Analytics

De website https://www.naturalflowcoaching.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de bezoekers mijn website gebruiken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt.

Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen.

b. Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacyverklaringen van de door Natural Flow Coaching gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Artikel 5 Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld.

De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden 7 jaar bewaard.

Jouw dossier bewaar ik tot 3 jaar na ons laatste coachgesprek. Daarna wordt dit vernietigd.

Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, wordt je direct uit het systeem verwijderd.

Artikel 6 Beveiliging van gegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marije@naturalflowcoaching.nl.

Artikel 7 Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8 Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks van me door een bericht per e-mail.

Artikel 9 Gegevens van mijn bedrijf

Eenmanszaak Natural Flow Coaching
Vestigingsadres: Rocky Mountains 13, 3524 XM Utrecht
Kamer van Koophandelnummer: 64990737

Contact via: marije@naturalflowcoaching.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 mei 2018